Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

g   Ambteloos
106
Pas voor A.R. Falck en zijn echtgenote om te reizen door Sardinië, Frankrijk en Zwitserland
1832
1 stuk
107
Stukken betreffende de klachten van Engeland over de tenuitvoerlegging van het tractaat van 17 maart 1824, gesteld in handen van de ministers van Staat Falck en Van Zuylen van Nyevelt
1835 - 1836
1 omslag (28 bladen)
108
Minuut-schrijven van Falck aan (de Minister van Buitenlandse Zaken?) over Belgische kwestie
1836
1 stuk
109
Rapport van A.R. Falck aan de minister van Financiën over de vraag, op welke voorwaarden het octrooi van de Nederlandsche Bank moet worden vernieuwd, minuut met retroacta
1838
1 omslag (51 bladen)
110
Stukken over d al of niet wenselijkheid van een girobank
[1838]
1 omslag (10 bladen)
111
Brieven aan A.R. Falck
1835 - 1839
1 omslag (17 bladen)