Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

h   Nederlands gezant te Brussel
112
Akte van benoeming van A.R. Falck tot buitengewoon gezant bij het Hof van België, afschrift
1839
1 stuk
---
Minuten van brieven, door A.R. Falck als gezant te Brussel aan het Departement van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage gericht
1839 - 1842
1 pak (514 bladen)
Overgebracht naar legatiearchief Belgi렩nv.nr. 7
---
Minuten van brieven, door A.R. Falck als gezant te Brussel aan de Belgische regering gericht
1839 - 1842
1 omslag
Overgebracht naar legatiearchief Belgi렩nv.nr. 9
---
Stukken betreffende het tot stand komen van het tractaat van 5 november 1842 tussen Nederland en België
1839 - 1842
1 pak (177 bladen)
Overgebracht naar legatiearchief Belgi렩nv.nr. 168
---
Twee brieven van baron Osy te Antwerpen over zijn plan inzake de overdracht van de 5 miljoen gulden jaarlijkse renten, die ingevolge de vrede van 1839 ten laste van België moeten komen
1840
1 omslag 4 bladen
Overgebracht naar legatiearchief Belgi렩nv.nr. 174?
---
Brieven van verschillende Belgen, die aanspraak maken op wachtgeld of pensioen, aan A.R. Falck, Nederlands gezant te Brussel, met verzoek hun aanspraken te willen steunen
1840 - 1841
1 omslag 14 bladen
Overgebracht naar legatiearchief Belgi렩nv.nr. 174?
Zie art. 22 van het tractaat van 19 april 1839 en art 68 van het tractaat van 5 november 1842
118
Diploma voor A.R. Falck als lid van de archeologische vereniging te Athene
1839
1 stuk
119
Particuliere brieven ingekomen bij A.R. Falck
1839 - 1843
1 pak (151 bladen)
Hierbij een brief van lord Clarendon aan Dedel 1841. In dit pak zijn opgenomen de brieven, vermeld Aanwinsten 1909 XIV 13, behalve die van Lorenza, Lupus (zie inv.nr. 67) en H.H. Hora Siccama (zie inv.nr. 39)
Vanwege de omvang is het nummer verdeeld over twee inventarisnummers
119
Deel 1
119A
Deel 2
119A
Ingekomen brieven van Edw. Hall en P. Sound Comp.
1830
2 stukken en 1 omslag
120
Beoordelingen van de abdicatie van koning Willem I (afschriften uit particuliere brieven)
1840
1 omslag (11 stukken)
121
Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van mr. A.R. Falck
1843
1 omslag (11 stukken)