Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   mr. Iman Willem Falck
In het familiearchief berusten geen stukken van die van deze in dienst der O.I. Compagnie tot gouverneur van Ceylon opgeklomen bloedverwant van de voorgaanden zelf akomstig zijn, alleen enkel papieren die op hem betrekking hebben
132
Vertaling uit het Singalees van een brief van de rijksgroten van Candia aan mr. I.W. Falck, gouverneur en directeur van Ceylon
1772
2 exemplaren. 1 omslag (8 bladen)
Bij het exemplaar, afkomstig uit de collectie Fabius, is gevoegd een brief van de heer H.R. Gobius aan mr. J. Fabius met verzoek hem het oorspronkelijke stuk te willen verkopen. Dit schijnt te zijn geschied; het oorspronkelijke stuk is althans bij de van de heer Fabius ontvangen papieren niet gevonden