Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
N.N.
© 1913 (2004)
Nationaal Archief, Den Haag
This inventory is written in Dutch
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok
Periode
Nummer archiefblok
Omvang:
25,3 meter
talen van het archiefmateriaal
Nederlands Frans Duits Latijn Maleis
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers;
Hogendorp, familie van ; C.J. van Assen
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie bevat uitgebreide correspondentie van leden van de familie Van Hogendorp, maar vooral stukken afkomstig van Gijsbert Karel van Hogendorp; zijn gedenkschriften ; stukken betreffende de omwenteling in 1813 en de terugkeer van Oranje-Nassaus, de installatie van Willem I als souverein vorst, later Koning der Nederlanden; ontwerpen van een grondwet; allerlei opstellen en verhandelingen over geschiedenis, staatkunde etc.; stukken betreffende de Oost- en West-Indische koloniën, handel en economie