Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van het archiefbeheer
Met een bijzondere bedoeling werd juist in 1913, het jaar waarin het eeuwfeest van onze Onafhankelijkheid herdacht werd, de verzameling papieren, afkomstig van Gijsbert Karel graaf van Hogendorp, wiens naam voor altijd verbonden is aan het jaartal 1813, door zijn kleinzoon mr. H. graaf van Hogendorp, ook namens de andere kleinzoons, aan het Rijk ten geschenke gegeven