Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Materiële beperkingen
Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan worden. Een opgave van het inventarisnummer op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende reproductiemogelijkheden niet een permanente situatie vormen (restauratie, verfilming, etc.). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u echter een mededeling terzake