Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
I   Mr. Willem van Hogendorp
Omgekomen bij een schipbreuk bij de Kaap de Goede Hoop
1
Kopie-brieven aan mr. Willem van Hogendorp van zijn vrouw mevrouw Van Hogendorp-Van Haren
1773 juni 23 - 1775 december 30
1 omslag
1
Kopie-brieven aan mr. Willem van Hogendorp van zijn vrouw mevrouw Van Hogendorp-Van Haren
1773 juni 23 - 1775 december 30
1 omslag
2
Kopie-brief aan mr. Willem van Hogendorp van zijn zoon Dirk
1773 september 22
1 omslag
3
Brieven aan mr. Willem van Hogendorp van zijn zoon Gijsbert Karel
1773 september 22 - 1784 november 3
1 omslag
Vele van deze brieven zijn kopieën van de hand van mevrouw Van Hogendorp-Van Haren
3bis
Brieven aan mr. Willem van Hogendorp van zijn dochter Antje en van zijn dochter Geertruida
1784 augustus 3
1 omslag
4
Brieven aan mr. Willem van Hogendorp van mr. Willem van der Beke, met aantekeningen erop van Van Hogendorp
1776 september 12 - 1778 oktober 5
1 omslag
5
Vers au Prince d'Orange Guillaume I faits à l'occasion de la majorité de S.A.S. Guillaume V, Prince d'Orange et de Nassau, Stadhouder, etc. etc.
1766 maart 8
1 omslag
Hiervan 2 exemplaren en een briefje over enige versregels, aan de heer Royer, predikant der Waalse Kerk te 's-Gravenhage
6
Briefwisseling tussen Diderot, Marmontel en mr. Willem van Hogendorp, afschriften
1771 - 1772 juli 22
1 omslag
Hierbij een originele brief van Marmontel
7
Antwoord op de Latijnse brief van de weledelen heer mr. Johannes Christoffel Schultz, nopens het grafschrift van de heer Petrus Burman op Hugo Grotius door mr. Willem van Hogendorp, Batavia
1779
1 omslag