Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
II   Mevrouw mr. Willem van Hogendorp, geboren Carolina Wilhelmina van Haren
8
Brieven aan mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren van haar man uit Indië
1774 oktober - 1784
1 omslag
Zie hierbij "Gedichten", inv.nr. 13. Onder deze brieven zijn er verschillende gericht aan alle kinderen tezamen of aan enige van zijn kinderen. Alle bevinden zich in een omslag, waarop staat "Lettres de mon Père"
9
Brieven aan mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren van haar zoon Dirk
1774 april 7 - 1812 december 1
1 omslag
Hierbij een brief voor Onno Zwier van Sandick, door Dirk toevertrouwd aan zijn moeder. 1809 juli 23
10-14
Brieven aan mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren van haar zoon Gijsbert Karel
1773-1810
5 portefeuilles
10
1773 mei 3 - 1779 december 27
 
11
1780 januari 3 - 1783 december 24
 
12
1783 januari - 1785 december 21
 
Zie hierbij: Gedenschriften Amerika, inv.nr. 36; Dagboek 1783/1784, inv.nr. 50; Reis naar Amerika, inv.nr. 54
13
1786 januari 3 - 1790 december 31
 
Zie hierbij: Studiën te Leiden, inv.nr. 114. Van 1788 zijn geen brieven voorhanden
14
1791 februari 3 - 1810 oktober 14
 
Zie hierbij: inv.nr. 16-a bij het jaar 1791 en Magnetisme, inv.nr. 165. Hierbij een bundel ongedateerde brieven. Van 1802 en 1803 zijn geen brieven voorhanden
15
Brieven aan mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren van haar kinderen Willem, Frederik en Anna C.W. van Hogendorp; ook van haar schoondochter mevrouw mr. G.K. van Hogendorp-Hester Clifford
1777-1812
1 portefeuille
a
Van mr. Willem van Hogendorp (junior),
1777 juli 19 - 1812 oktober 7
 
b
Van Frederik van Hogendorp (Frits),
1777 juli 29 - 1789 september 21
 
c
Betreffende de veldtochten 1792-1795, grotendeels van Frits van Hogendorp, doch ook enige brieven van andere personen,
1792 februari 20 - 1795 januari 17
 
d
Van Anna C.W. van Hogendorp (Antje of Annette),
1782 november 21 - 1784 maart 28
 
e
Van mevrouw mr. G.K. van Hogendorp-Clifford,
1788 november 29 - 1795
 
Hierbij zijn enige brieven vóór haar huwelijk met Gijsbert Karel en enige kopieën van brieven mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren. Ook enige brieven van Gijsbert Karel, welke bij deze brieven behoren. De meeste brieven zijn ongedateerd. Zie hierbij: inv.nr. 180.
16
Brieven aan mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren van vorstelijke personen
1773-1802
1 portefeuille
a
Van prinses Wilhelmina van Oranje, geboren prinses van Pruisen, gemalin van prins Willem V, met de minuten van brieven van mevrouw Van Hogendorp-Van Haren
1773 september 3 - 1802 oktober 4
 
Zie hierbij inv.nr. 17
b
Briefwisseling tussen prinses Wilhelmina en de prinses Galitzin over de familie Van Hogendorp,
1776
 
Zie hierbij inv.nr. 17
c
Van Lodewijk hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel,
1766 september 16 - 1783 februari 24
 
d
Van prins Hendrik van Pruisen, broer van Frederik de Grote,
1779 december 4 - 1781 april 13
 
e
Van Louise hertogin van Brunswijk, geboren prinses van Oranje, dochter van prins Willem V,
1786 april 17 - 1790 december 10
 
f
Van Willem Frederik erfprins van Oranje (later koning Willem I),
1786 juli 22 - 1794 september 3
 
17-18
Brieven aan mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren van onderscheidene personen, alfabetisch gerangschikt
1773-1812
2 portefeuilles
17
A-J
18
K-Z
19
Minuten van brieven van mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren aan onderscheidene personen, alfabetisch gerangschikt
1772-1790
2 portefeuilles
Hierbij ook enige originele brieven van mevrouw Van Hogendorp-Van Haren, welke wederom in haar bezit zijn gekomen
20
Verschillende stukken betreffende het pensioen van mevrouw de weduwe mr. Willem van Hogendorp-Van Haren
1807 november 21 - 1812 augustus 6
1 omslag