Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
VII   Geertruide W.A. van Hogendorp (zuster van Gijsbert Karel)
Gehuwd in 1794 maart 16 met jhr. Adriaan van den Santheuvel. Volgens het Adelsboek is het geboortejaar 1765 december 10, doch volgens een papiertje met aantekeningen van Gijsbert Karel (zie inv.nr. 11) is het 1767
--
Brieven aan Geertruida van Hogendorp van haar broer Gijsbert Karel van Hogendorp
1776 - 1791
 
Zie inv.nr. 171
174
Concepten van brieven aan onderscheidene personen van Truitje van Hogendorp
1766 november 15 - 1777 juni 30
1 cahier in omslag
175
Dagboek van Geertruida van Hogendorp, als "Reisje naar het Stadhouderlijk Hof in 1787", uitgegeven door mr. H.W. van Sandick in "De Navorscher", 1902, aflevering 5, 6 en 7, 2 gedrukte exemplaren
[1902]
1 omslag