Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
VIII   Frederik (Frits) van Hogendorp (broer van Gijsbert Karel)
176
Brieven en kopieën van brieven aan Frits van Hogendorp van zijn broer Gijsbert Karel van Hogendorp
1784 maart 21,
1 omslag
1784 juli 20
1 omslag
Hierbij is een kopie van een brief van Dirk van Hogendorp aan zijn broer Frits, 1786 december 28
177
Brieven aan Frits van Hogendorp van zijn zusters Antje en Geertruida van Hogendorp
1785 mei 5 - 1785 december 25
1 omslag
178
Brieven aan Frits van Hogendorp van vorstelijke personen
1796 - 1802
1 omslag
a
Brief van Frederik prins van Waldeck,
1795 november 22
 
a
Brieven van de Erfprins van Oranje, later Koning Willem I,
1796 februari 27 - 1802 juli 12
 
a
Brief van prinses Wilhemina van Oranje, geboren prinses van Pruisen, gemalin van prins Willem V,
1799 juli 16
 
179
Stukken betrekking hebbende op het verblijf van Frits van Hogendorp in Engeland
1801 - 1802
2 stukken