Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
IX   Mevrouw mr. G.K. gravin van Hogendorp geboren Hester Clifford
180
Brieven aan mevrouw Van Hogendorp-Clifford van haar man Gijsbert Karel van Hogendorp
1791 - 1802 september 19 en z.d.
1 omslag
Zie hierbij: brieven van mevrouw Van Hogendorp-Clifford aan haar schoonmoeder mevrouw Van Hogendorp-Van Haren, inv.nr. 15 en Kaap de Goede Hoop, inv.nr. 160
181
Brieven aan mevrouw van Hogendorp-Clifford van haar schoonmoeder mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren
1797 februari 2 - 1819 mei 3
1 omslag
Hierbij is een briefje aan haar kleindochter Mina (ongedateerd)