Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
X   Jonkvrouwe Hester van Hogendorp, sedert 1828 mevrouw jhr. mr. A. Warin
182
Brieven aan jonkvrouwen Hester en Maria van Hogendorp van hun broer jhr. mr. Willem (later graaf) van Hogendorp over een reisje naar Parijs
1821 april - 1821 september 7
1 portefeuille