Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
XII   Jhr. mr. Dirk, later graaf van Hogendorp
192
Brieven aan Dirk van Hogendorp van zijn vader Gijsbert Karel van Hogendorp
1817 april 29 - 1834 juli 11
1 omslag
193
Brieven aan Dirk van Hogendorp van zijn broer Willem van Hogendorp
1817 augustus 8 - 1838 juni 23
1 portefeuille
194
Brief aan Dirk van Hogendorp bij het overlijden van zijn vader Gijsbert Karel van Hogendorp van zijn zuster jonkvrouwe Maria van Hogendorp
1834
1 stuk
195
Brieven aan Dirk van Hogendorp bij het overlijden van zijn vader Gijsbert Karel van Hogendorp van onderscheidene personen, alfabetisch gerangschikt
1834 - 1835
1 omslag
196
Dagboek, gehouden door Dirk van Hogendorp op een reisje door de Noordelijke Nederlanden met J. van Lennep in de zomer van 1823
[1823]
2 ingebonden boekjes in 1 omslag
Zie hierbij; inv.nr. 92
197
Aantekening van door Dirk van Hogendorp gezonden brieven aan zijn broer Willem van Hogendorp in Nederlands-Indië
z.d.
1 omslag
Zie hierbij; inv.nr. 187 sub a.
198
Gedrukte brochures opgesteld door Dirk van Hogendorp, getiteld; "Wederlegging van de uitspraak, in de dubbele vergadering van de IIe Kamer der Staten-Generaal op den 6 augustus 1840 gevallen, of art. 81 van de Grondwet in 1840" en "De splitsing van Holland"
1840
2 stukken