Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
XIII   Jhr. mr. Hendrik van Hogendorp
199
Brieven aan Hendrik van Hogendorp van zijn vader Gijsbert Karel van Hogendorp
1829 oktober 12,
2 stukken
1830 mei 13
2 stukken
200
Brief aan Hendrik van Hogendorp van zijn moeder mevrouw van Hogendorp-Clifford
1824 november 21
1 stuk
201
Brieven aan Hendrik van Hogendorp van zijn broer Dirk van Hogendorp
1829 oktober 12 - 1830 juni 4
1 omslag