N. Engelhard [levensjaren 1761-1831] 1790-1830

Beschrijving van het archief

overzicht inhoud collectie
Deze collectie bevat papieren afkomstig van Nicolaus Engelhard. Gedurende lange tijd was hij o.a. lid van de Raad van Indi√ę, Commissaris over de zaken van de Inlanders en vervolgens Gouverneur van Java's Noord-Oostkust. Omdat hij gezien werd als een vertegenwoordiger van de oude orde werd hij door Daendels ontslagen. De stukken in deze deelcollectie moeten in samenhang worden gezien met het materiaal wat aanwezig is in de drie andere merendeels van hem afkomstig collecties