N. Engelhard [levensjaren 1761-1831] 1790-1830

Beschrijving van de bestanddelen van de collectie

B    Particuliere Zaken
30
Stukken betreffende het grondeigendom in Soekaboemi en Engelhards belangen daarin
[ca. 1822]-1830
1 omslag
31
Stukken betreffende een door de echtgenote van Engelhard, M.W. Senn van Basel, aan haar zuster mevr. Rose Senn van Basel vermaakt legaat
1828-1829
1 dossier