Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van het archiefbeheer
De hier beschreven stukken maakten oorspronkelijk deel uit van het familiearchief Swellengrebel, dat door verschillende generaties van dit geslacht werd bijeengegaard. Volgens aantekeningen van A. Hallema, die in 1931 het familie-archief ordende en globaal beschreef [1], kamen de stukken, afkomstig van leden van het geslacht Van Mierop omstreeks 1850 in het bezit van Johan Hendrick Willem Swellengrebel. Hierbij bevonden zich ook papieren van Regnera Geertruyd van Mierop en haar echtgenoot Lodewijk Constantijn Rabo Coppes van Cattenburch. Hallema ordende de archivalia chronologisch in portefeuilles, die hij van tafels voorzag en rubriceerde: De rubriek A bevatte de hoofdtak van de familie Swellengrebel, de rubriek B de aanverwante geslachten.
Op 17 december 1969 werd de gehel rubriek B van het familie-archief Swellengrebel door N.J.A.C. Swellengrebel aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven en aldaar als "collectie Copes van Cattenburch" geregistreerd [2]