Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Bij de inventarisatie bleken de archivalia afkomstig te zijn van diverse geslachten die behalve hun verwantschap met het geslacht Swellengrebel geen enkele relatie gemeen hadden. De stukken, afkomstig van de geslachten Van Mierop en Ten Damme konden in aparte afdelingen worden ondergebracht, de rest is in een rubriek "varia" geplaatst. Een afzonderlijke afdeling werd gereserveerd voor de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch, waarbij overwegingen van administratieve aard bij de Tweede Afdeling en het belang van de stukken een grotere rol hebben gespeeld dan de structuur van het archiefbestand. De interne ordening van Hallema bleek slechts gedeeltelijk te handhaven. Waar dit is gebeurd zijn de tafels van Hallema bij de stukken gevoegd. De andere tafels zijn, omdat ze als nadere toegang kunnen dienen op de archiefbestanddelen en inventarisnummers, afzonderlijk beschreven
De inventaris werd in augustus 1975 voltooid door drs. J.A.A. Bervoets, chartermeester van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief