Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen
De inbewaringgeving is geschied onder voorwaarde dat in publicaties, geheel of ten dele met behulp van dit archief samengesteld, de bron zal worden vermeld en dat van deze publicaties een exemplaar aan de inbewaringgever N.J.A.C. Swellengrebel te Hilversum, s'-Gravelandseweg 86/f49 zal worden geschonken