Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Volledig
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 203 Copes van Cattenburch e.a., nummer toegang , inventarisnummer …..