Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

I   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en Regera Geertruyd van Mierop (1768-1844)

A   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch

1   Persoonlijk leven
1
Stukken betreffende de sluiting van huwelijkse voorwaarden tussen Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch en Regnera Geertruyd van Mierop, met mutuele testamenen en nadere beschikkingen
1804-1835
1 omslag
2
Ingekomen schertsresolutie van J.D Enter names het "Wetgevend Lichaam der Bataafschen Republiek" bij gelegenheid van zijn huwelijk
16 oktober 1804
1 stuk
3
Testamenten
1809-1840
1 omslag
4
Ingekomen breif van J.H. Mollerus, minister van Binnenlandse Zaken houdende mededeling van de toekenning van een pensioen aan Cornelis Copes van Cattenburch
29 december 1824
1 stuk
5-12
Stukken betreffende de verzorging van Charles Antoine Otto van Cattenburch en Jeanne Caroline Emilie van Cattenburch, kinderen van zijn neef Rasmus Cornelis van Cattenburch in Batavia
1817-1844
 
5
Briefwisseling met zijn neef Rasmus Cornelis van Cattenburch, met bijlagen en nadere correspondentie over diverse personen,
1817-1844
1 pak
Met tafel op de stukken, vervaardigd door A. Hallema
5
Stukken betreffende het beheer van de gelden, bestemd voor de verzorging van Charles Antoine Otto van Cattenburch en Jeanne Caroline Emilie van Cattenburch,
1833-1842
1 pak
7-12
Correspondentie over de verzorging van Charles Antoine Otto van Cattenburch,
1837-1844
6 omslagen
7
Ingekomen brieven van F. Conrad, pensioen- en kostschoolhouder te Deventer,
1837-1844
 
8
Ingekomen brieven van Charles Antoine Otto van Cattenburch uit de kostschool te Deventer,
1837-1841
 
9
Ingekomen brieven van ds. J. Tischler, hospes en toezichthouder op de studie van Charles Antoine Otto van Cattenburch in Leiden,
1841-1842
 
10
Ingekomen brieven van Charles Antoine Otto van Cattenburch, student in de rechten in Leiden,
1841-1842
 
11
Ingekomen brieven van diverse personen,
1838-1842
 
12
Concepten en afschriften van uitgaande brieven,
1837-1842
 
13
Beschrijving van een reis door Oost-Nederland
z.d. [ca. 1820]
1 pak
14-17
Stukken betreffende de voogdij over zijn neven Henry John Isaac van Cattenburch, Pieter Marinus van Cattenburch en zijn nicht Catharina Albertina Morella van Cattenburch
1824-1842
3 pakken en 1 omslag
14
1824-1829
 
15
1830-1834
 
16
1835-1842
 
17
Tafel op de inv.nrs. 14-16 vervaardigd door A. Hallema,
1931
1 omslag
18
Beschrijvingen van een reis door het Duitse en Zwitserse Rijngebied
1834,
1 pak
1835-1841
1 pak
Deze beschrijvingen waren bestemd om te worden voorgelezen voor de Haagse matschappij "Diligentia". Zij zijn van een tafel voorzien door A. Hallema, 1931