Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

I   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en Regera Geertruyd van Mierop (1768-1844)

A   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch

2    Openbaar leven

c   Overige functies
44
Ingekomen brief van Van der Goes, houdende mededelingen over de verdediging van de Republiek der Verenigde Nederlanden door het Staatse leger tegen de Fransen
april 1794
1 stuk
45
Ingekomen oproep bij fuselier Copes van Cattenburch om als ordonnans aan te treden
1 december 1799
1 stuk
46
Resolutie van E. Canneman, staatssecretaris van Financiën, van 18 december 1805, nr. 25, inzake de bezoldiging van inspecteurs van belastingen, met ingekomen brief van Cannemann bij Copes van Cattenburch, inspecteur van het kantoor te Rotterdam
1805
2 stukken