Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

I   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en Regera Geertruyd van Mierop (1768-1844)

B   Regnera Geertruyd van Mierop
47
Testamenten
1781-1844
1 omslag
48
Inventaris van goederen en gelden, geschonken en nagelaten door Clementia en Jacoba Deynoot aan Regnera Geertruyd van Mierop, opgesteld door haar vader Johan Gerbrand van Mierop
12 december 1789
1 stuk
49
Certificaat, houdende 23 4/5 actiën in de Maatschappij van Assurantie, Disconteeringe en Belening te Rotterdam
26 januari 1826
1 stuk
50
Extract uit een testament van Henriëtta Albertina Moralla van Cattenburch, houdende de toekenning van enkele goederen aan haar nicht Regnera Geertruyd van Mierop, opgesteld door Frans Pen, notaris in Baarn
23 april 1827
1 stuk
51
Tekst van een lezing voor het genootschap "Diligentia" over een reis met haar man en haar zwager W.H. Swellengrebel door Brussel, de Maasvallei, Zuid-Limburg en Aken
september 52
1 katern
52
Verslag van een reis naar Noord-Frankrijk
z.d. [na 1804]
1 katern
In handschrift aangetekend: p2 een monument gewijd aan de terugkeer van ? uit Engeland na de revolutie CONTROLEREN
53
Staten van door haar verkochte voorwerpen
1843
1 omslag
54
Stukken betreffende haar nalatenschap
1844-1854
1 pak