Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

1   Persoonlijk gedeelte

a    Johan Gerbrand van Mierop (1733-1807), Maria Sara le Petit (1732-1773) en Albertina Anna Roelans (1740-1802)

1    Johan Gerbrand van Mierop
55
Rekening van het beheer van de nalatenschap van zijn schoonzuster Agnetha Catharina le Petit, af te leggen voor Petrus Constantinus de Rijp, notaris in Rotterdam, concept (in tweevoud aanwezig)
1789
1 band
56
Afschriften van testamenten
1790 en z.d.
2 stukken
57
Stukken betreffende het beheer van een in fideïcommis gesteld nalatenschap van Maria Koolbrand, weduwe van Abraham Meynertshagen
1790-1810
1 omslag
58
Grootboek van de rederij Van Wels Mierop aan de Leuvehaven in Rotterdam
1733-1810
1 omslag
59
Brief van Van Mierop aan zijn kinderen, houdende aankondiging van zijn huwelijk met Jacob Maria Martens
1 december 1803
1 stuk
60
Stukken betreffende zijn overlijden en nalatenschap
1807-1808
1 omslag
61-63
Inventaris van zijn nalatenschap, met akte van boedelscheiding. Afschrift door J.A. Jongeneel, notaris in Rotterdam, met extracten
25 oktober 1808
3 banden
61
Afschrift
62
Extract
63
Extract