Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

1   Persoonlijk gedeelte

a    Johan Gerbrand van Mierop (1733-1807), Maria Sara le Petit (1732-1773) en Albertina Anna Roelans (1740-1802)

2    Maria Sara le Petit
64
Inventaris van de bij haar huwelijk ingebrachte goederen, opgemaakt door W. Boon, notaris in Rotterdam
z.d.
1 stuk
65
Onderhandse akte, houdende de toekenning van het erfdeel uit haar nalatenschap aan haar dochter Johanna Henriëtte van Mierop door Johan Gerbrand van Mierop
29 december 1790
1 stuk