Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

1   Persoonlijk gedeelte

b   Anna Maria Regnera van Mierop (1766-1824)
Anna Maria Regnera was de eerste dochter van Johan Gerbrand van Mierop en zijn tweede vrouw Barbara Sara van Hoogwerff (1773-1779). Zij stierf ongehuwd
67
Testamenten
1808;
2 stukken
1813
2 stukken
68
Stukken betreffende haar nalatenschap
1825-1826
1 pak
68
Akte houdende de benoeming van Hendrik Willem Swellengrebel tot beheerder van haar nalatenschap
7 februari 1844
2 stukken