Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

1   Persoonlijk gedeelte

c   Catharina Wilhelmina van Mierop (1769-1811)
Catharina Wilhelmina was de tweede dochter van Johan Gerbrand van Mierop en Maria Sara le Petit . Zij stierf ongehuwd
70
Rekeningen van Johan Gerbrand van Mierop over ten behoeve van haar in voogdij beheerde geoderen
augustus 1794
2 stukken
71
Certificaat, houdende 17 aktiën van de Maatschappij van Assurantie, Diconteeringe en Belening van de Stad Rotterdam
9 augustus 1809
1 stuk