Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

2   Zakelijk gedeelte: de suikerplantage Sipariparibo aan de Commewijne ( Suriname)

a    Verwerving en vervreemding
72
Stukken betreffende de aankoop van de plantage door Magdalena Schenkenberg, weduwe van Johan van Mierop, Jan van Teylingen en Johan Gerbrand van Mierop en de nadere verdeling van de aandelen in deze plantage door hun nakomelingen
1763-1771
1 omslag
72
Beschikking van de rechtbank van Eerste Aanleg in Den Haag, houdende toestemming tot de verkoop van de plantage door Johanna Henriëtte van Mierop, Isaac Nicolaas van Mierop, Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch, de erfgenamen van Wilhelmina Elisabeth Swellengrebel en Hendrik Willem Swellengrebel en Willem Maurits Swellengrebel
12 juni 1827
1 stuk