Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

2   Zakelijk gedeelte: de suikerplantage Sipariparibo aan de Commewijne ( Suriname)

b    Beheer
74
"Factuurboeken", houdende opgaven van uitgaven voor voorzieningen aan de plantage
1756-1770,
2 delen
1774-1802
2 delen
75
Aantekeningen van eigenaars over inkomsten en uitgaven
1779-1780,
1 omslag
1813-1819
1 omslag
76
Briefwisseling van de eigenaars, met bijlagen, genummerd
1781-1828
1 omslag
Deze briefwisseling is onder vermelding van de nummers nader omschreven in een tafel van A. Hallema, inv.nr. 99
77
Lijst met benodigde goederen, te verzenden naar de plantage, met ingekomen facturen
1787-1802
1 omslag
78-79
Registers van ingekomen en uitgaande brieven
1800-1826
2 delen
78
1800-1820
 
79
1821-1826
 
80
Instructie voor de administratie, opgesteld door Jacques Docher ten behoeve van zijn opvolger A. Koppelman
22 mei 1804
1 omslag
81
Rekeningen inventarissen en maandstaten betreffende het beheer van de plantage met bijlagen
1804/1825
1 pak
Met tafel door A. Hallema, 1931
82
Akte houdende volmacht aan Pieter Heydorn en Adrianus Koppelman tot het beheer van de plantage, concept
17 februari 1811
1 stuk
83
Beschikking van de directeur-generaal van het departement van Koophandel en Koloniën van 27 augustus 1817, nr. 11, houdende uitstel van executie van de surséance waaronder de plantage is gesteld, afschrift
1817
1 stuk
84
Assurantiepolissen van scheepsladingen, bestemd voor de plantage
1821-1824
1 omslag