Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

2   Zakelijk gedeelte: de suikerplantage Sipariparibo aan de Commewijne ( Suriname)

C    Geslacht Roelans
87
Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Geertruida Roelans
1797
1 omslag
88
Akte houdende toekenning van een grafplaats aan Cornelia Anne Christine Roelans door burgemeester en wethouders van Utrecht
20 februari 1846
1 stuk
88
Stukken betreffende de nalatenschap van Catharina Antonia Roelans, weduwe van Joachim Frederik Odé
1854
1 omslag