Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

II   Het geslacht Van Mierop en aanverwante geslachten

A   Geslacht Van Mierop

2   Zakelijk gedeelte: de suikerplantage Sipariparibo aan de Commewijne ( Suriname)

D    Verzamelde stukken
90
Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Van Mierop door leden van dit geslacht
1627-1817 en z.j
1 omslag
Met tafel op de stukken door A. Hallema, 1931
91
Ingekomen gedicht van Jan Mierop bij zijn grootvader N.N.
1 januari 1706
1 stuk
92
Akte houdende de bevestiging van het geslacht van Hugo Van Mierop in de adelstand door burgemeester, schepenen en raad van Brussel, 6 juni 1628. Afschrift door Maurissens, notaris te Brussel, 24 maart 1629, vertaald uit het latijn door L. Brasser, notaris te Leiden, 19 november 1654. Afschrift door Willem Boon, notaris in Rotterdam
26 oktober 1722
1 stuk
93
Testamenten van Hendrik van Mierop, Johan van Mierop en Catharina Prins, weduwe van Johan van Mierop, 1644-1701, afschriften door Willem Boon, notaris te Amsterdam
22 en 23 april 1750
3 stukken
94
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik van den Mierop, lakenkoper in Delft en Elisabeth van den Breen ten overstaan van Cornelis Coeckebakker, notaris in Delft, 7 april 1618. Afschrift door Isaac Hoornbrouck, notaris tin Rotterdam met concept-transcriptie
13 december 1766
2 stukken
95
Overlijdensbericht van Cornelia Margaretha Wilhelmina van Cattenburch, echtgenote van J.M.J. van Mierop
25 januari 1854
1 stuk
97-99
Tafels op archivalia, afkomstig van leden van het geslacht Van Mierop, vervaardigd door A. Hallema
1931
7 stukken
97
Tafels op stukken, afkomstig van leden van het geslacht Van Mierop
98
Tafels op stukken betreffende de politieke loopbaan van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch
99
Tafels op stukken betreffende het beheer van de plantage Sipariparibo
100
Afschrift van een voorwoord van Vincent Corneliszoon van Mierop tot "de cura reis publicae et sorte principantis" door Lucas van Leyden met genealogie van het geslacht Van Mierop
z.d.
1 stuk
101
Testament van Vincent Corneliszoon van Mierop, heer van de Ketel en Spaland en van zijn echtgenote Maria Jacobsdochter Ruysch, weduwe van Katsau, met dispositie van Karel V, houdende toestemming aan Vincent Korneliszoon van Mierop om over zijn goederen te beschikken, 1542-1550. Afschriften door zijn zoon, domproost van Utrecht, 1550. Anonieme afschriften
z.d.
1 katern
102
Akte houdende boedelscheiding over de nalatenschap van Dirk van Mierop en Maria Traudenius ten overstaan van Isaacq Graswinckel, notaris te Delft, 9 maart 1677. Anoniem afschrift
z.d.
1 stuk
103
Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, houdende de belening van Hugo Muys van Holij met de ambachtsheerlijkheid van Ketel en de gerichte helft van Spadeland uit de nalatenschap van Cornelis van Mierop, z.d. Anonieme afschrift
z.d.
1 stuk