Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

III   Het geslacht Ten Damme

A    Willem ten Dame (ca. 1650- ca. 1725) en Helena Gulix (gestorven ca. 1775)
Willem ten Dame was geneesheer in dienst van de Oost-Indische Compagnie en vestigde zich in Kaap de Goede Hoop. Op 19 juli 1682 huwde hij met Helena Gulix
104
Testament van Helena Gulix, weduwe van Willem ten Damme, afgelegd voor Hendrik van Dam, notaris in Utrecht
30 september 1754
1 stuk
105
Akte houdende de boedelscheiding over de nalatenschap van Helena Gulix door Hendrik van Dam, notaris in Utrecht
24 februari 1758
1 stuk (in tweevoud)