Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

III   Het geslacht Ten Damme

B   Constantia Helena ten Damme (1694-1774) en Maurits van Aerden (1694-1746)

1   Constantia Helena ten Damme
106
Testamenten
1747-1767
1 omslag
107
Akte houdende de opening van het testament van Maria Ponderus, weduwe van Pieter van Aerden, ten gunste van Constantia Helena ten Dame, door Adrianus van Wijck, notaris in Den Haag
23 april 1764
1 stuk
108
Stukken betreffende haar nalatenschap
1771-1775
1 pak
109
Briefwisseling van leden van het geslacht Swellengrebel met rechtsgeleerde adviseurs over een fideïcommis uit de nalatenschap van Constantia Helena ten Damme, met kwitanties voor de uit dit fidïcommis gedane uitkeringen
1771-1792;
1 omslag
1837
1 omslag