Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

III   Het geslacht Ten Damme

B   Constantia Helena ten Damme (1694-1774) en Maurits van Aerden (1694-1746)

2   Maurits van Aerden
110
Testamenten, met afschriften
1744-1751
4 stukken
111
Ingekomen afschrift van een testament van Thomas Termathé ten gunste van Maurits van Aerden, door Abraham van Dinter, notaris in Batavia
8 maart 1745
1 stuk
112
Ingekomen "klinkdicht" van zijn knecht R. Rijser
ca. 1746
1 stuk
113
Lijst van de begrafenisstoet na zijn overlijden
1746
1 stuk