Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

III   Het geslacht Ten Damme

C   Wilhelmina Adriana ten Damme (1700-1774)
114
Testamenten
1767-1773
3 stukken
115
Stukken betreffende haar nalatenschap
25 april 1775
1 omslag