Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

III   Het geslacht Ten Damme

D   Verzamelde stukken
116
Brieven van Constantia Helena ten Damme aan haar nichten Elena Johanna, Johanna Engela en Claudina Constantia Swellengrebel vanuit Kaap de Goede Hoop
1751-1752
1 omslag
117
Brieven van Wilhelmina Adriana ten Damme aan haar neven en nichten Swellengrebel vanuit Kaap de Goede Hoop
1751-1752
1 omslag
118
Tafel op de archivalia, afkomstig van leden van het geslacht Ten Damme, vervaardigd door A. Hallema
1931
2 stukken