Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977
IV   Varia
119
Testament van Jan Hilgers, met codicillen, 1744-1745. Afschriften, met stukken betreffende zijn nalatenschap
1746-1770
1 band
Met tafel op de inhoud door A. Hallema, 1931
120
Wissel ten laste van de provincie Holland, met prijscourant van effecten
1797;
2 stukken
1804
2 stukken
121
Memorie van nagelaten effecten van nakomelingen van leden van het geslacht Verhaven, bestemd voor arme familieleden, opgemaakt door A. Gevers Deynoot
Mei 1801
1 stuk
122
Uittreksels uit overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand van Rotterdam en Den Haag, houdende mededelingen over Amelia Henriëtte van Grootenray en Jacob Geertruida Roquette
1854
2 stukken