Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932
dr. W. van Eeden
© 1932 (2004)
Nationaal Archief, Den Haag
This inventory is written in Dutch French
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Collectie 017 Daendels
Periode:
1787-1862
Nummer archiefblok:
C22039
Omvang:
2,5 meter
Talen van het archiefmateriaal:
Nederlands Frans
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers;
H.W. Daendels familie Van Barneveld
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Stukken, voornamelijk afkomstig van H.W. Daendels, opgemaakt tijdens zijn hoedanigheden als patriot en balling, als officier in Franse dienst en verdere functies tijdens de Bataafs-Franse periode (luitenant-generaal, divisie-generaal, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië), als ambteloos burger en als gouverneur-generaal ter kuste van Guinea, en een aantal stukken afkomstig van zijn nakomelingen en van A. van Barneveld, resident ter kuste van Guinea betreffende H.W. Daendels.