Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer
Voor biografische bijzonderheden wordt verwezen naar J. Mendels, H.W. Daendels vóór zijn benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië, 1890, en het Nieuw Nederlands Biographisch Woordenboek, deel I, blz. 665