Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Verantwoording van de bewerking Al deze aanwinsten zijn thans tot één verzameling verenigd. Van de in 1931 verworvene is geen afzonderlijke beschrijving gemaakt; zij is rechtstreeks opgenomen in de algemene verzameling. Bij de EAD bewerking in 2004 zijn enige wijzigingen aangebracht; de spelling is waar nodig gemoderniseerd, sommige opmerkingen in N.B.'s zijn in de beschrijvingen opgenomen, en omvanggegevens als "3 stukken in een omslag" zijn aangepast.Niet gewijzigd zijn de Franse citaten van stukken. Enkele literatuurverwijzingen zijn toegevoegd