Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud
Deze algemene verzameling is te verdelen in drie hoofdafdelingen:
  1. Stukken betreffende mr. H.W. Daendels zelf
  2. Stukken betreffende familieleden van mr. H.W. Daendels
  3. Stukken betreffende andere personen, mede aangetroffen onder de papieren van mr. H.W. Daendels
De stukken betreffende mr. H.W. Daendels zelf zijn weer onderverdeeld in drie afdelingen: de eerste omvat de stukken die zijn openbare werkzaamheden betreffen; de tweede stukken van particuliere aard; de derde stukken, door hem om allerlei redenen verzameld
De onderverdeling van de hoofdafdeling C behoeft geen nadere toelichting.
In noten is telkens verwezen naar de bijzondere aanwinsten, waarin de stukken werden aangetroffen: waar niets vermeld wordt, zijn zij afkomstig uit de aanwinsten 1931, die niet afzonderlijk beschreven werden.
Waar het pas gaf, zijn korte biografische aantekeningen opgenomen