Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

I    Stukken betreffende zijn openbare werken

b    Als officier in dienst van de Franse republiek
4-6
Registers van door of namens Daendels aan superieuren en inferieuren verzonden brieven
1793-1794
1 deel en 2 katernen
4
Verzonden van de Frans-Belgische grens,
1793-1794
 
5
Verzonden vanuit België,
1794
 
6
Verzonden van de Belgisch-Nederlandse grens,
1794
 
7
Proclamate van Daendels aan zijn Gelderse en Overijsselse landgenoten waarin hij ze tot opstand aanspoort
1794
1 stuk
8
Verklaring van de Franse adjudant-generaal Duveryer aangaande het gedrag van een zekere Berger
1794
1 stuk
9
Brief van de provisionele representanten van het volk van Gelderland aan N.N.
1795
1 stuk
De brief bevat de mededeling, dat zij Daendels gepolst hebben, of hij zich in dienst van de republiek Gelderland wil begeven. Is de brief geschreven aan het Comité tot de Algemene Zaken?
10
Brief van Daendels aan de municipaliteit van Delft
1795
1 stuk