Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

I    Stukken betreffende zijn openbare werken

c    Als luitenant-generaal in dienst der Bataafse Republiek
Reeds spoedig na het sluiten van de vrede met Frankrijk ging Daendels over in Bataafse dienst. Tot luitenant-generaal op 11 juni 1795, is hij de organisator van het leger. Belangrijke perioden tijdens zijn commando waren: de zomer van 1796 en het najaar van 1799.
In de zomer van 1796 wordt buiten de demarcatielijn door Franse en Bataafse troepen aan de Rijn gevochten, tegen de keizer en zijn zijn bondgenoten, bovendien dreigde oorlogsgevaar van Pruisen.
In het najaar van 1799 landden er Engelsen en Russen bij Den Helder. Over de beide staatsgrepen in 1798 bevatten de overgeleverde stukken niets. Op 25 nvember 1802 kreeg Daendels ontslag uit zijn functie en werd ambteloos burger, landbouwer en veefokker op de Veluwe
11-17
Brieven van Bataafse opperofficieren
1795-1801
271 stukken
11
Brieven van de luitenant-generaal Dumonceau,
1796-1799
67 stukken
12
Brieven van de generaal-majoor Van Guericke,
1795-1801
90 stukken
13
Brieven van de generaal-majoor Bonhomme,
1796
2 stukken
14
Brieven van de generaal-majoor Van Zuylen van Nijevelt,
1796-1799
57 stukken
15
Brieven van de generaal-majoor Van Boecop,
1796-1798
44 stukken
16
Brieven van de generaal-majoor Van Helden,
1797-1798
6 stukken
17
Brief van de schout-bij-nacht Story,
1798
1 stuk
18
Brieven van Bataafse hoofd- en subalterne officieren
1796-1799
1 pak [256 stukken]
De brieven zijn in veertig omslagen gerangschikt naar de herkomst
19
Brieven van Bataafse stafofficieren
1796-1798
1 pak [51 stukken]
De brieven zijn in vier omslagen gerangschikt naar de herkomst
20
Brieven van de Commissaris van Oorlog Rittner
1796
5 stukken
21
Brieven van de auditeur-militair te velde en van de auditeur-militair in het district Groningen
1796
3 stukken
22
Brieven van de dirigerend chirurgijn-majoor Schmidt en van de arts E. Schöberg
1796
2 stukken
23-33
Brieven van Franse opperofficieren
1796-1799
148 stukken
23
Brief van de divisie-generaal Moreau,
1796
1 stuk
24
Brieven van de divisie-generaal MacDonald,
1796
4 stukken
25
Brieven van de divisie-generaal Beurnonville,
1796-1797
40 stukken
26
Brieven van de divisie-generaal Dejean,
1796-1797
35 stukken
27
Brieven van de divisie-generaal Eatry,
1798
2 stukken
28
Brieven van de divisie-generaal Joubert,
1798-1799
3 stukken
29
Brieven van de divisie-generaal Bruns,
1799
55 stukken
30
Brieven van de divisie-generaal Kellermann,
1799
2 stukken
31
Brief van de divisie-generaal Morlot,
1799
1 stuk
32
Brief van de divisie-generaal Maiors,
1799
1 stuk
33
Brief van de contre-admiral Castagnier,
1799
1 stuk
Zie ook inv.nrs. 68-70
34
Brieven van Franse hoofd- en subalterne officieren
1796-1799
1 pak [47 stukken]
De brieven zijn in elf omslagen gerangschikt naar de herkomst
35
Brieven van Franse stafofficieren
1796-1799
1 pak [81 stukken]
De brieven zijn in dertien omslagen gerangschikt naar de herkomst
36
Brief van de commissaris van Oorlog Piquet
1796
1 stuk
37
Dagorders van de divisie-generaal Brune
1799
6 stukken
38-54
Brieven van Bataafse autoriteiten
1795-1802
84 stukken en 2 omslagen
Zie ook inv.nrs. 71-73
38
Extracten uit het register der resolutiën van de Staten-Generaal,
1795
2 stukken
39
Brief van het departement militair van het Comité tot de Algemene Zaken, met bijlagen, afschrift,
1795
1 omslag
40
Brief van de advocaat-fiscaal van het Comité tot de Algemene Zaken, met bijlagen,
1797
1 omslag
41
Brieven van G.J. Loncq, lid van het departement militair van het Comité tot de Algemene Zaken,
1795
2 stukken
42
Extracten uit het register der besluiten van het Uitvoerend Bewind,
1799-1801
2 stukken
42
Brieven van de Agent van Oorlog,
1798-1801
33 stukken
44
Brief van de Agent van Marine,
1799
1 stuk
45
Brief van de Agent van Inwendige Politie etc.,
1798
1 stuk
46
Brieven van het Bureau van Gezondheid,
1798-1799
3 stukken
47
Extracten uit het register der resolutiën van Commissarissen tot de Nationale Rekening,
1801
4 stukken
48
Extract uit het register der besluiten van het Staatsbewind,
1802
1 stuk
49
Brieven van de Raad van Oorlog,
1801-1802
15 stukken
50
Brief van C.H. van Grasveld, gezant der Republiek op het congres te Rastatt,
1798
1 stuk
51
Brieven van R.J. Schimmelpenninck, gezant der Republiek te Parijs,
1799
15 stukken
52
Brief van de municipaliteit van Deventer,
1796
1 stuk
53
Brief van de municipaliteit van Leiden,
1799
1 stuk
54
Brief van de Hoofdofficier van Schiedam,
1798
1 stuk
55-63
Brieven van Franse autoriteiten
1796-1799
13 stukken
55
Brieven van de Directeur Carnot,
1797
2 stukken
56
Brieven van de Directeur Revallière Lépeaux,
1798
2 stukken
57
Brief van het lid van de Raad der Ouden Deydier,
1798
1 stuk
58
Brief van de minister van Marine en Koloniën,
1798
1 stuk
59
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken,
1799
1 stuk
60
Brief van de "Cabinet Topographique et Historique Militair du Directoire",
1797
1 stuk
60
Brief van de "Commissaire du gouvernement" Joubert,
1795
1 stuk
62
Brief van de "Commissaire ordonnateur en chef" Blanchard,
1799
1 stuk
63
Brieven van Franse ambtenaren,
1796
3 stukken
64
Brieven van Bataafse burgers
1797-1799
40 stukken
65
Brief van een Franse burger
1798
1 stuk
66
Brief van R. Abercromby
1799
1 stuk
67
Rondschrijven van de generaals-majoor, met gedrukt extract uit de resoluties van het Comité tot de Algemene Zaken, afschrift
1795
1 stuk
68-70
Brieven aan Franse officieren
1796-1799
2 stukken en 4 katerns
Zie ook inv.nrs. 23-33
68
Minuut-brief aan de divisie-generaal Moreau,
1795
1 stuk
69
Minuut-brieven aan de divisie-generaal Brune,
1799
4 katerns
70
Concept-brief aan de divisie-generaal Dupont de l'Etang,
1799
1 stuk
71-73
Brieven aan Bataafse autoriteiten
1795-1796 en z.j.
5 stukken en 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 38-54
71
Concept-brieven aan P.L. van de Kasteele, voorzitter van de municipaliteit van Haarlem, P. Paulus, voorzitter van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland en G.J. Loncq, lid van het Comité tot de Algemene Zaken,
1795
1 omslag
72
Minuut en afschrift van brieven aan het Comité tot de Algemene Zaken,
1795-1796
2 stukken
73
Concept-brieven aan de Commissarissen tot de Nationale Rekening,
z.j.
3 stukken
74
Concept-brief aan Lombard de Langres, gezant van de Franse republiek te 's-Gravenhage
1799
1 stuk
75
Concept-brieven aan Bataafse burgers
1799
4 stukken