Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

I    Stukken betreffende zijn openbare werken

d    Als luitenant-generaal in dienst van koning Lodewijk Napoleon
Na jaren buiten dienst geweest te zijn, wordt Daendels de 16e juli 1806 door de koning benoemd tot Staatsraad in buitengewone dienst. Dan dreigt van Munster uit een Pruisische inval. Daendel wordt belast met de verdediging van de grens in het oosten (16 september); na de slag bij Jena wordt hij op 8 november benoemd tot gouverneur van Oost-Friesland
76
"Publieke uitgaven 1806", bevattende brieven van de intendant-generaal J.W. Janssens
1806
1 dossier
77
Brieven van de koning
1806-1807
14 stukken
Bevat o.a. akte van benoeming van Daendels tot gouverneur-generaal van Oost-Friesland (4 november 1806)
78
Koninklijk Besluit betreffende de instelling van een gouverneur-generaalschap Westfalen, met gouverneurschappen over Oost-Friesland en elders, afschrift
1806
1 stuk
79
Brieven van de minister van Oorlog Bonhomme
1806
2 stukken
80
Brieven van de president van de sectie Oorlog, belast met de portefeuille van Oorlog, D. van Hogendorp
1806-1807
3 stukken
81
Brieven van de minister van Oorlog D. van Hogendorp
1807
3 stukken
82
Brief van M.A. von Böselager
1806
1 stuk
83
Brief van de Franse consul te Hamburg
1806
1 stuk
84
Brief van kapitein Howen
1806
1 stuk