Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

I    Stukken betreffende zijn openbare werken

f    Als divisie-generaal in dienst van keizer Napoleon I
Over de tocht naar Rusland is geen enkel stuk aanwezig; wel over het beleg en de verdediging van het Poolse Modlin aan de samenvloeing van de Weichsel en de Boeg. Daendels voerde daar van januari tot december 1813 het commando.
122
Registre des ordres des jour de l'état de la place de Modlind, commencé le 4 fevrier 1813
123
Séances du conseil de defense dans de la place de Modlin
1813
17 stukken
Hierbij ook "papiers qui ont rapport aux Séances dus conseil de défense ": rapporten van inferieuren aan diens raad
124
Ordres et rapports du gouvernement
1813
1 band
Orders van superieuren en rapporten van inferieuren gedurende de eerste tijd van het beleg tot de wapenstilstand in juni, met afschrift van die gesloten wapenstilstand
125
Correspondence
1 juni 1813 - 20 augustus 1813
1 band
Brieven van en minuutbrieven aan de officieren van de belegerende troepen gedurende de wapenstilstand
126
Situations (du guarnison); Verslagen, getekend door de chef van de staf Lubienski
1813
1 band
127
Situations des magasins de vivres de quinze en quinze jours; Verslagen, getekend door de chef van de staf Lubienski, benevens rapporten van de commissaire de guerre Quernest
1813
1 band
128
Brief van de minister van Oorlog
1812
1 stuk
129
Brief van de maarschalk de Bellune
1813
1 stuk
130
Brieven van de "general-leutnant" A. Kleinmich
1813
3 stukken
131
Minuut brieven aan de "general-leutnant" A. Kleinmich
1813
2 stukken
131
Brief van keizer Alexander I aan de generaal Labanoff Rostovski, afschrift
1813
1 stuk
133
Brieven van de generaal Labanoff Rostovski
1813-1814
3 stukken
Als bijlage bij één van de brieven gaat een paspoort van Alexander I voor H.W. Daendels, zijn adjudant en zijn bediende
134
Minuut brief aan de generaal Labanoff Rostovski
1813
1 stuk
135
Minuut brief en rapport aan Berthier, prins van Neufchâtel, betreffende het beleg en de overgave van Modlin, met afschrift van de capitulatie
1814
3 stukken
136
Request van een zekere "Falen"
1813
1 stuk
137
Aantekeningen over geheimschrift en signalen
z.j.
1 band