Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

I    Stukken betreffende zijn openbare werken

h    Als gouverneur-generaal ter kuste van Guinea
Op 27 juli 1815, niet lang dus na Waterloo, is Daendels door koning Willem I benoemd tot gouverneur-generaal ter kuste van Guinea. Per "Venus" vertrekt hij naar zijn bestemming, arriveert in februari 1816 te St. George del Mina en neemt het bestuur van commandant-generaal De Veer over. Op 2 mei 1818 is hij ter kuste gestorven. Daendels heeft veel aangepakt: verbetering van verkeerswegen, bevordering der cultures, kolonisatie van blanken. Kort voor zijn dood kwamen twee zoons over, om in de cultures werkzaam te zijn. Met enige ambtenaren heeft hij hevige conflicten gehad: hij en de resident A. van Barneveld, vriend en bewonderaar van Daendels, worden zelfs door Van Neck en Milet beschuldigd van moordaanslagen
148
Journaal van alle handelingen en voorvallende zaken, welke enige betrekking hebben tot het gouvernement-generaal ter kuste van Guinea
1815-1816
6 banden
149
Rapport van het departement van koophandel en koloniën in zake de contrarolleur Van Neck en de gedeserteerde secretaris Milet, en de gearresteerde assistent Brouwer, met bijlage
1817
1 deel (in duplo)
150
Geheime memorie aan het departement van koophandel en koloniën over handel en cultures, met bijlage
1817
1 deel
151
Journaal, gehouden bij het doen van een tour van Elmina naar Accra, en vandaar verder benedenwaarts op de Rio Volta
1817
1 deel
152
Instructie voor de gouverneur-generaal ter kuste van Guinea, afschrift
1815
1 stuk
153
Brieven van de Franse minister Decazes
1817-1818
2 stukken
154
Koopbrieven van door Daendels van negers gekocht land voor particuliere cultures
1816
2 stukken
155
Akte van associatie van een handelshuis H.W. Daendels en Cie., met instructie van dit handelshuis voor A. van Barneveld en benoeming van deze tot administrateur hiervan, met facturen van de "Venus" en de "Aurora"
1818
1 omslag
156
Extracten uit het register der handelingen en besluiten van de minister van Onderwijs, Nijverheid en Koloniën
1818
1818
157
Besluit van de gouverneur-generaal ter kuste van Guinea, afschrift
1818
1 stuk
158
Minuten en afschriften van protest, door de gouverneur-generaal ter kuste van Guinea ingediend bij het Engelse gouvernement
1817
2 stukken