Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

II    Stukken van particuliere aard

a    Benoemingen en onderscheidingen
159
Doctorsbul van de Universiteit te Harderwijk
1793
1 charter
160
Brevet van het Conseil exécutif provisiore te Parijs als luitenant-kolonel bij het vreemdelingenlegioen
1818
1 stuk
161
Brevet van het Comité du Salut Public als divisie-generaal in het Franse leger
1795
1 stuk
162
Commissie van de Staten-Generaal als luitenant-generaal der Bataafse Republiek
1795
1 stuk
163
Onderscheidingen door koning Lodewijk Napoleon verleend: Benoeming tot Staatsraad in buitengewone dienst, benoeming tot ridder in de Koninklijke orde van verdienste, verlening van de titel van Maarschalk, verlening van de Maarschalksstaf
1807
1 omslag
164
Onderscheidingen door keizer Napoleon verleend: verlening van de "Grand Aigle" voor vreemdelingen, 1804, benoeming tot officier in het Legioen van Eer, 1811, verlening van de "Grandes Entrées", 1811
1804,
1 omslag
1811
1 omslag