Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

III   Stukken door H.W. Daendels om allerlei redenen verzameld

b   Als gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië
169
"Charter voor Aziatische bezittingen van de Bataafse Republiek", gedrukt
1804
1 deel
Dit nummer vindt men in Verslagen 1897, blz. 50
170
Memorie, opgesteld door G.K. van Hogendorp, dienende tot antwoord op vijf punten aangaande de inrichtingen op de cultures van Java, met aanmerkingen, bijlage tot die aanmerkingen en oplossing van de aanmerkingen
1805
4 delen
171
Register van stukken ten dienste van de gouverneur-generaal Daendels
1807
1 deel
Dit register is op het Departement ten behoeve van Daendels gekopiëerd
172
Rekesten aan de Raad der Aziatische bezittingen van J. van den Bosch en van C. van Angelbeek, met bijlage
1802
1 omslag
, z.j.
1 omslag
173
Memoire sur l'importance des possessions aux Indes, en précis historique de la controverse sur les affaires des Indes
z.d.
2 stukken
174
Batavische Koloniale Courant, 1810, nrs. 11-52 en 1811 nrs. 1-24
1810-1811
2 dossiers
Ontbreekt. In januari 1944 uitgeleend aan de Gemachtigde voor Afstammingsbewijzen in Apeldoorn en niet terug ontvangen
175
Memorie over de inrichting van de dragonders en over de exercities van de cavalerie op Java, door Van Boeckholt
z.d.
1 deel
176
Verslag van de bestuursoverdracht van Daendels aan Janssens, afschrift
1811
1 stuk
177
Vragen van Janssens aan Daendels, met antwoorden van deze in margine, afschrift, met een onvolledig eigenhandig afschrift van vragen en antwoorden door Daendels
1811
2 stukken
178
Rekening-courant van Daendels over de jaren 1801-1811, opgemaakt door de directeur-generaal Chassé, afschrift
[1811]
1 stuk
179
Memorie van J.A. van Braam, ter inleiding en opheldering van Daendels correspondentie met Janssens
1811
28 katerns (de eerste drie ontbreken)