Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

C   Stukken betreffende andere personen die voorkomen in de papieren van H.W. Daendels

III   Resident ter kust van Guinea Van Barneveld
188
Ingekomen stukken bevattende besluit van de gouverneur-generaal, 1818; extract uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal, 1818; extract uit het register der besluiten van de president, met twee bijlagen, 1819; twee extracten uit de notulen van de Grote Raad, met bijlagen, 1818-1820; extract uit het verbaal van de directeur-generaal van koophandel en koloniën, 1817; brief van de minister van Koloniën, 1836; brieven van A. Ruhle, J. Verveer, U.G. Lauts, 1823-1838
1818-1838
1pak
189
Uitgegane stukken bevattende concept-rapport aangaande de vraag of Niezer naar het vaderland moet worden afgezonden, z.j.; concepten van een verhandeling over het bestuur van Daendels, z.j.; minuut aantekeningen betreffende de boedel van wijlen Daendels, 1818; concept-brieven aan de weduwe Daendels, Van Vlierden, J.A. van Braam en J. Verveer, 1818-1836; inventaris van alle registers, aanwezig ten burele van de contrarolleur, 1820; concept-brief aan minister Goldberg, z.j.; minuut-brief aan minister Van den Bosch, 1836; concept rekest aan de koning, 1836; aantekeningen betreffende geschenken die J. Verveer zou kunnen meenemen voor neger-vorsten ter kuste van Guinea, z.j.
1818-1836 en z.j.
1 pak