Plaatsinglijst van de collectie van de familie Prins 1656 - 20e eeuw

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer
Deze collectie is afkomstig van de familie Prins, waarvan het vroegst bekende lid, Frans Prins (geboren te Amsterdam), in de tweede helft van de zeventiende eeuw als equipagemeester in dienst trad bij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hij was vermoedelijk verwant aan de Rotterdamse familie Prins die een belangrijke rol speelde in de activiteiten van de VOC in deze stad en waarvan het familiearchief berust bij het Gemeentearchief Rotterdam.
In 1694 overleed Frans Prins te Trincomalee, gelegen aan de oostkust van Ceylon, het huidige Sri Lanka. De VOC dreef op dit eiland tussen ca. 1638 en 1795 intensief handel en bracht steeds grotere gedeeltes van de kustgebieden onder haar gezag. François Albertus Prins, die als gezant van de Compagnie in 1770 het inlands gelegen koninkrijk Kandy bezocht, was een afstammeling van Frans Prins.
Toen in 1795 de bezittingen van de VOC op Ceylon overgingen in Britse handen, bleef een aantal Nederlanders op het eiland wonen. Zij en hun nazaten worden aangeduid als Burghers. De Ceylonese familie Prins behoorde ook tot deze gemeenschap. Zoals vele Burghers na verloop van tijd deden, verliet een later lid van de familie, Lorenz A. Prins, Ceylon. In de late jaren dertig van de twintigste eeuw, na een bestaan als medicus in vooral de zuidelijke stad Galle en het Zuid-Indiase Tuticorin, vertrok hij naar Engeland om zijn pensioen te genieten.